produkty największych marek w gorących cenach...

52 385 90 93

zadzwoń do nas!

do kasy suma: 0,00 zł

Producenci

Newsletter

Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy.

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zaświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią lub adres mailowy.
 • Termin 14-dniowy w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Konsument powinien zwrócić towar nie noszący śladów użytkowania w takim stanie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od sprzedającego w oryginalnym opakowaniu oraz wszelkimi elementami wyposażenia. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenie zwracanego towaru w czasie transportu. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez kosztów, z wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez niego w związku z dostarczeniem towaru w sposób inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), jak również kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do www.plusagdrtv.pl za pobraniem.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach - świadczenia usług rozpoczętego , za zgodą Konsumenta , przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; świadczeń dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Każdy zakupiony towar w sklepie www.plusagdrtv.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji jest określony przez producenta i wyszczególniony w warunkach gwarancji.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm. )
 • W przypadku gdy odebrany towar jest niezgodny z umową , nie działa lub wada wystąpiła podczas eksploatacji, należy zgłosić reklamację do serwisu producenta lub sprzedawcy. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na stronie producenta lub w warunkach gwarancji.
 • Reklamacja z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@plusagdrtv.pl.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany adres Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii autoryzowanych specjalistów lub opinii gwaranta.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 • Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umowa sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1178 ze zm.)
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl