produkty największych marek w gorących cenach...

52 385 90 93

zadzwoń do nas!

do kasy suma: 0,00 zł

Producenci

Newsletter

Polityka prywatności

DEFINICJE

ADMINISTRATOR DANYCH - administratorem danych osobowych jest firma PLUS AGD RTV S.J. A.D.P. PRZYTARSCY 89-100 Nakło nad Notecią, Pl. Konopnickiej 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 558-15-14-647, REGON , adres poczty elektronicznej sklep@plusagdrtv.pl, numer telefonu 534 980 015 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

KONTO ( KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym

REGULAMIN - regulamin sklepu internetowego plusagdrtv.pl

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


       Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez administratora danych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony plusagdrtv.pl oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które są wykorzystywane przy dokonywaniu i realizacji Zamówień przez Klientów.
       Dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie realizacji Zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Klientem w oparciu o treść Regulaminu. Podanie ww. danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Zamówienia. W ramach korzystania z usług plusagdrtv.pl dostępnych na stronie (takich jak Zamówienie lub założenie Konta) Klient może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz login i hasło indywidualnie ustalane przez Klienta, potrzebne do założenia Konta na stronie plusagdrtv.pl i umożliwiające Klientowi składanie Zamówień w sklepie plusagdrtv.pl.
       Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie realizacji następujących celów:
- zakładanie Konta Klienta i zarządzanie nim
- realizacja Zamówień złożonych przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego plusagdrtv.pl
- rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług
- kontaktowanie się z Klientem w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Klienta
- prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach sklepu internetowego plusagdrtv.pl
- przestrzegania regulaminu sklepu
       Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Ma również prawo żądania od Administratora danych dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO. Klient może również przesłać na adres sklep@plusagdrtv.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych. W takim wypadku Administrator danych podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z obowiązującym prawem.
       Administrator danych może udostępnić dane Klienta innym podmiotom wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia. Dotyczy to realizowania zamówień, dostarczania przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, analizę danych, obsługę płatności zamówień, W takich przypadkach podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
       W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Klienta mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Klienta. 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl